هوروش بند در ایلام اقدام جالبی انجام داد او در این شهر کنسرت رایگان و خیابانی اجرا کرد در ادامه فیلمی از کنسرت خیابانی هوروش بند را مشاهده کنید