موزیکی که علی زند وکیلی آن را به ابی تقدیم کرد

علی زند وکیلی