بهنام بانی خواننده خوش قیافه و جذاب ایرانی آهنگ های محمد اصفهانی استوره صدای ایران را در کنسرتش اجرا کرد که مورد توجه طرفدارانش واقع شد

بهنام بانی