آهنگ زیبای جورتو میکشم از رضا صادقی و امین شکرشکن

جورتو میکشم من عاشقتم دندم نرم

تو کتم نمیره جایی تنها بری شرمندم