بهمن بابازاده در توئیتی اعلام کرد ترانه اصلی صداوسیما برای تیم ملی فوتبال در جام جهانی قطر هم کپی از آب درآمد! یک کپی خیلی تابلو از یک قطعه معروف و جهانی...

فرادرس