اقتصادآنلاین، امیرمقاره با انتشار این ویدیو نوشت: کلمه خانواده خیلی ارزشمنده به خاطر افرادی که درون خانواده هستن برای من خانواده خیلی ارزشمند هست چون افرادی که این خانواده رو تشکیل دادن یعنی تک تک شما خیلی برام با ارزش هستید خانواده با تعصب و با غیرت دوستتون دارم همیشه دلم براتون تنگ شده برای دیدن خنده هاتون حال خوبتون شنیدن صداتون و.... امیدوارم حال همه خوب بشه خنده و حال خوبتونو ببینم کنار هم بترکونیم.

فرادرس