اولین حضور مجید رضوی خواننده پاپ در برنامه عصر جدید