حمایت شهربانو منصوریان (ووشوکار اهل ایران) از امیرتتلو و سحر قریشی برای بازگشت به ایران را ببینید. گفتنی است که شهربانو منصوریان اطلاع دارد که امیرحسین مقصودلو (تتلو) تمایل دارد به ایران برگردد.