‌ترمیم و نصب پایه های جدید آرامگاه ‎حبیب محبیان پس از تخریب و شکستن توسط افراد معلوم الحال را مشاهده کنید.