در ویژه برنامه نوروزی شبکه پنج سیما در قسمتی از این جُنگ شادی از سروش هیچ‌کس، خواننده رپ نام برده شد که در فضای مجازی بازتاب داشته است.