قاسم گلی از کمدین های قدیمی است که سابقه کار بسیار در شهر مشهد و در لاله زار تهران دارد. کار او در کنار دیگر کمدین‌ها در لاله‌زار بسیار طرفدار داشت. وی با رخداد انقلاب، کشور را برای همیشه ترک کرد و جهت ادامه فعالیت به خارج از کشور رفت و مدتی برنامه گلی شو را از تلویزیون ایران پخش تهیه و پخش می‌کرد. متاسفانه این اواخر وی کم کار شده بود و در نهایت با ایست قلبی چشم از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی...