اجرای زنده «آهنگ برگرد» در کنسرت زمستان سیروان خسروی