در ویدئوی زیر شوخی بامزه استاد تاج اصفهانی با سالار عقیلی، هنگامی که از اصفهان میخواند را ببینید. برترین ها