وقتی امیر عباس گلاب صدای محسن ابراهیم‌زاده رو تقلید میکنه