عصر جنوب: «ضیاء سمنگانی» خواننده‌ی اهل کشور افغانستان به تازگی موفق شده از کشور خود خارج شود و به بخش خشت در جنوب استان فارس پناه ببرد. او می‌گوید مردم ایران به خوبی ما را پذیرفتند. «ضیاء» در هنگام اجرای یک قطعه به نام وطن، احساساتش برانگیخته شد و مورد توجه کاربران رسانه‌های اجتماعی قرار گرفت.