ایشون خانم اولنا پادلوژنایا، شمن روسی هستن که پرفرمانسی بسیار حیرت انگیز از صدای پرندگان و موزیک وسترن بنام "برکت طبیعت" را تماما با دهان اجرا میکنن ببینید و از این اصوات زیبا لذت ببرید