وقتی گریبان عدم، با دست خلقت می‌درید... شاهکاری از زنده یاد افشین یداللهی

صد حیف که افشین یداللهی عزیز ، در بین ما نیست .