هيچ تفاوتى بين دختر و پسر نيست ، و تنها انديشه و عمل ادمهاست كه ارزش بودن رو زيباتر ميكنه ... . روياى بچه هـا هميشه پر از عشق و ارامشه ، بدور از هر نگاه خاكسترى ، قضاوت و بدبينى .. . لحظه هاتون پر از باورهاى پاك كودكانه ...