پست تلخ و دردناک مجید خراطها برای تولد 35 سالگی اش