مراسم ختم پدر مجید خراطها خواننده همراه با موسیقی زنده