خوانندگی محسن افشانی و على درخشان در ماشین فوق لاکچری اش