امیر آرمان و نازنین بیاتی در پشت صحنه کنسرت فرزاد فرزین