امروز یکمِ مُرداد ماه، زادروزِ هشتاد و یک سالگیِ استاد «انوشیروانِ روحانی» است؛ آهنگساز و پیانونوازی که بیش از شصت سال است بزرگترهایِ ما و خودِ ما با ساخته‌هایِ او و با آن پیانونوازیِ پُر شورِ ایشان، زندگی کرده‌ایم. بسیاری از آهنگ‌هایِ ماندگارِ ایران ساخته‌یِ اوست؛ از سلطانِ قلب‌ها و گلِ سنگم گرفته تا تولدت مبارک که تقریبا تمامیِ ایرانیان در مراسم‌هایِ تولد با آن خاطره دارند. تولدت مبارک خالقِ تولدت مبارک.