خوانندگی کورش تهامی بازیگر سریال دل در برنامه زنده