ماجرای ساخت ترانه ترکی مطرب از زبان عایشه گل و پرویز پرستویی