حاشیه های دورهمی در لایو حمید فراهانی و بنیامین بهادری