آخرین تمرین برای شروع تور آمریکا همراه رفقا شنبه شب در آنهایم و٢٩ فوریه در ردوود سیتی و ٦و٧مارچ در شهرهای دالاس و واشنگنتن دی سی.میریم که کنار شما باز هم خاطره بسازیم، روز عشق مبارک .میبینمتون.»