محسن تنابنده، قسمتی از همخوانی برادران دوقلو "رحمان و رحیم" در سریال پایتخت جدید را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.