خانم‌هایی که میرن خط چشم و سایه تتو میزنن، برای پاک کردنش به این عاقبت دچار میشن! یه قطعه فلزی(سربی) میذارن داخل چشمشون و با لیزر تتو رو پاک می‌کنند!

فرادرس