ایمپلنت یا کاشت دندان به پایه‌های فلزی محکم و پیچ مانند تیتانیومی گفته می‌شود که از طریق جراحی به جای ریشه دندان در استخوان فک، قرار می‌گیرند

مهمترین مزیت ایمپلنت دندان، پشتیبانی کامل از دندان‌های جدید است، که به وسیله فرآیند استخوان‌سازی در اطراف ایمپلنت فراهم می‌شود