وقتی لرزش شدید این مرد(اختلال پارکینسون) با تحریک عمیق مغز که درمانی برای علائم پیشرفته پارکینسون است، آرام می شود