بسیاری از مردم در سراسر جهان با این تفکر ازدواج می‌کنند و پس از مدتی رابطه آن‌ها خراب می‌شود و به جدایی و طلاق می‌انجامد. اما چه اتفاقی می‌افتد که یک رابطه شیرین پر از عشق به چنین پایان تلخی می‌انجامد؟ در این ویدیو به بررسی موشکافانه این موضوع پرداخته می‌شود.