گلدن رز در این کلیپ به میکاپ چشم ها به گونه ای زیبا می پردازد.

میکاپ