افراد خوش‌پوش از اول خوش‌پوش و شیک نبوده‌اند، آن‌ها تلاش کرده‌اند، تجربه کرده‌اند، آموخته‌اند و استایل خودشان را در گذر زمان بهبود داده‌اند تا به چیزی که امروز هستند رسیده‌اند.

در طول این مسیر آزمون و خطا، آن‌ها عادت‌های درست را نیز کشف کرده‌اند و آن‌ها را در زندگی‌شان به کار بسته‌اند. ما در این ویدیو به 6 عادت روزمره مردان خوش‌پوش می‌پردازیم تا شما دیگر مجبور نباشید این مسیر پر فراز و نشیب را طی کنید و با به کار بستن این عادات در زندگی‌‌ سطح استایل خود را به راحتی بالا ببرید.