آرایش عروس یک آرایش بسیار متفاوت و زیباست که هر زنی برای یک بار در عمرش از این آرایش بهره می برد و خاطرات آن روز در کل عمرش برایش باقی می ماند.

میکاپ