یک زن هنرمند با سیم‌های مفتولی مجسمه پرنده درست کرده است. مراحل درست کردن مجسمه یک پرنده با استفاده از سیم‌های مفتولی در قالب فیلم ضبط شده است. این اثر هنری را یک زن آسیایی به منصه ظهور رسانده است.

فرادرس