یک کارشناس هنری طرز ساخت جوجه تیغی کاموایی را مرحله به مرحله آموزش داده است.

با استفاده از کاموا می‌توان کاردستی‌ها بسیار زیبایی ساخت که جوجه تیغی کاموایی یک ایده برای ساخت عروسک‌های کاموایی خواهد بود.

آموزش مرحله به مرحله ساخت جوجه تیغی کاموایی در قالب ویدئویی کوتاه قابل مشاهده است.

فرادرس