با این روش میتونید روی کاغذ امضا بزنید و بعد زیر نامه های تایپی اضافه اش کنید.

فرادرس