اون دستگیره ی بطری آب معدنی و حتی خود پلاستیکشو دور نندازین . خیلی کاربرد داره

فرادرس