تبلیغ شیادانه یعنی اینکه کاغذ رو شبیه کیف پول و پول چاپ کنی و بندازی رو زمین

فرادرس