یک رقص ناب و گروهی از برو بچه های دهه 60 . با دیدن این این فیلم به اهمیت همکاری و فعالیت های گروهی در دهه 60 پی خواهید برد