سورتمه برقی‌ای در آمریکا، اولین واگن چوبی دو چرخه است. ما در حال صحبت کردن در مورد واگن چوبی‌ای با پیچ و تاب ۷۲۰ درجه، سه گانه و وارونه هستیم. واگن متمرد یکی از سریع‌ترین واگن‌های چوبی جهان است که با شیب وحشتناک ۸۱ درجه از ارتفاع ۱۶۲ پایی پایین می‌آید و همچنین سرعت آن به ۶۸ مایل در ساعت می‌رسد. با وجود تمام رکورد‌ها و جوایزی که واگن متمرد کسب کرده است، بهتر است که ما با دوچرخه رفت و آمد کنیم!

ورزش