ویدیویی از زوش تولید مدادها نشان می دهد که این نوشت افزار به روش بسیار جالبی تولید می شود