آب نیشکر یکی از نوشیدنی های پرطرفداری است که علارغم اینکه شیرینی فوق العاده ای دارد اما مخصوص بیماران دیابتی است

سرگرمی