طنز بسیار جالب و شنیدنی از حسن ریوندی در مورد آمپول دردناک

حسن ریوندی