آرمان پلاس شهر از مردم این بار این سوال را می پرسد ؟ کدام حسن روحانی را بیشتر دوست دارید؟

حسن روحانی