حسن ریوندی طنز گوی مشهور این بار به کامنت های ایرانی و خارجی افراد گیر داده است

حسن ریوندی