تام و جری قسمت 5 ام ماجرای یک گربه و یک موش است که با ماجراهای زیادی در کنار همدیگر زندگی میکنند.

انیمیشنتام و جری