یکی از جالب ترین پله برقی های دنیا که در زیر آب قرار دارد.

پله برقی