یه مهندس اینو درست کرده که نشون بده میزان حقوق چطوری بر عملکرد کارکنان تأثیر مییذاره.

مصداق همون مثل خودمونه: هرچه قدر پول بدی همونقدر هم آش میخوری

فرادرس